Project

General

Profile

Revision 118

View differences:

trunk/index.php
2 2
/**
3 3
 * @version $Id$
4 4
 * @package eXtplorer
5
 * @copyright soeren 2007
5
 * @copyright soeren 2007-2009
6 6
 * @author The eXtplorer project (http://joomlacode.org/gf/project/joomlaxplorer/)
7 7
 * @author The The QuiX project (http://quixplorer.sourceforge.net)
8 8
 * 
trunk/admin.extplorer.php
7 7
 * @version $Id$
8 8
 * 
9 9
 * @package eXtplorer
10
 * @copyright soeren 2007
10
 * @copyright soeren 2007-2009
11 11
 * @author The eXtplorer project (http://sourceforge.net/projects/extplorer)
12 12
 * @author The The QuiX project (http://quixplorer.sourceforge.net)
13 13
 * @license
......
50 50
	}
51 51
}
52 52
// The joomlaXplorer version number
53
$GLOBALS['ext_version'] = '2.0.0';
53
$GLOBALS['ext_version'] = '2.0.1';
54 54
$GLOBALS['ext_home'] = 'http://extplorer.sourceforge.net';
55 55

 
56 56
/*
trunk/CHANGELOG.txt
2 2
Changelog for eXtplorer
3 3
Version $Id$
4 4
****************************
5
-- version 2.0.1 released (2009-01-15) ----
5 6

 
6 7
- added script for WebDAV access (disabled by default, requires 2 database tables and DB login credentials)
7 8
- fixed a security issue within script initialization
trunk/languages/finnish.php
1 1
<?php
2
// Finnish language file for eXtplorer 2.0.0 Stable UTF-8
3
// Dated 06.08.2008
4
// Based on JoomlaXplorer 1.6.1 language file
2
// Finnish language file for eXtplorer 2.0.1 Stable UTF-8
3
// Dated 16.01.2009
5 4
// Author: Markku Suominen / admin@joomlaportal.fi
6 5
// Author/Editor: Sami Haaranen / mortti@joomlaportal.fi
7 6
// Finnish Joomla translation team, http://www.joomlaportal.fi
......
13 12
$GLOBALS["error_msg"] = array(
14 13
	// error
15 14
	"error"			=> "virheet",
16
	"message"			=> "viestit",
15
	"message"			=> "viesti(ä)",
17 16
	"back"			=> "Palaa",
18
	
17

 
19 18
	// root
20 19
	"home"			=> "Kotihakemistoa ei ole, tarkista asetuksesi.",
21 20
	"abovehome"		=> "Nykyinen hakemisto ei saa olla kotihakemiston yläpuolella.",
22 21
	"targetabovehome"	=> "Kohdehakemisto ei saa olla kotihakemiston yläpuolella.",
23
	
22

 
24 23
	// exist
25 24
	"direxist"		=> "Hakemistoa ei ole.",
26 25
	//"filedoesexist"	=> "This file already exists.",
......
29 28
	"itemexist"		=> "Nimike ei ole olemassa.",
30 29
	"targetexist"		=> "Kohdehakemistoa ei ole.",
31 30
	"targetdoesexist"	=> "Kohdenimike on jo olemassa.",
32
	
31

 
33 32
	// open
34 33
	"opendir"		=> "Hakemistoa ei voi avata.",
35 34
	"readdir"		=> "Hakemistoa ei voi lukea.",
36
	
35

 
37 36
	// access
38 37
	"accessdir"		=> "Sinulla ei ole valtuuksia tähän hakemistoon.",
39 38
	"accessfile"		=> "Sinulla ei ole valtuuksia tähän tiedostoon.",
40 39
	"accessitem"		=> "Sinulla ei ole valtuuksia tähän nimikkeeseen.",
41 40
	"accessfunc"		=> "Sinulla ei ole valtuuksia tähän toimintoon.",
42 41
	"accesstarget"		=> "Sinulla ei ole valtuuksia kohdehakemistoon.",
43
	
42

 
44 43
	// actions
45 44
	"permread"		=> "Käyttöoikeuksien luku epäonnistui.",
46 45
	"permchange"		=> "Käyttöoikeuksien muutos epäonnistui.",
......
59 58
	"searchnothing"		=> "Sinun pitää antaa jotain etsittävää.",
60 59

 
61 60
	// misc
62
	"miscnofunc"		=> "Toiminto ei ole käytettävissä.",
63
	"miscfilesize"		=> "Tiedosto koko ylittää suurimman sallitun arvon.",
61
	"miscnofunc"		=> "Toiminto ei ole k&auml;ytettäviss&auml;.",
62
	"miscfilesize"		=> "Tiedosto koko ylitt&auml;&auml; suurimman sallitun arvon.",
64 63
	"miscfilepart"		=> "Tiedoston vienti palvelimelle onnistui vain osittain.",
65 64
	"miscnoname"		=> "Anna nimi.",
66
	"miscselitems"		=> "Et ole valinnut yhtään nimikettä.",
67
	"miscdelitems"		=> "Haluatko varmasti poistaa nämä {0} nimikettä?",
68
	"miscdeluser"		=> "Haluatko varmasti poistaa käyttäjän '{0}'?",
69
	"miscnopassdiff"	=> "Uusi salasana ei eroa nykyisestä.",
70
	"miscnopassmatch"	=> "Salasanat eivät täsmää.",
71
	"miscfieldmissed"	=> "Ohitit tärkeän kentän.",
72
	"miscnouserpass"	=> "Käyttäjänimi tai salasana on väärä.",
65
	"miscselitems"		=> "Et ole valinnut yht&auml;&auml;n nimikett&auml;.",
66
	"miscdelitems"		=> "Haluatko varmasti poistaa n&auml;m&auml; {0} nimike(tt&auml;)?",
67
	"miscdeluser"		=> "Haluatko varmasti poistaa k&auml;ytt&auml;j&auml;n '{0}'?",
68
	"miscnopassdiff"	=> "Uusi salasana ei eroa nykyisest&auml;.",
69
	"miscnopassmatch"	=> "Salasanat eivät t&auml;sm&auml;&auml;.",
70
	"miscfieldmissed"	=> "Ohitit t&auml;rke&auml;n kent&auml;n.",
71
	"miscnouserpass"	=> "K&auml;ytt&auml;j&auml;nimi tai salasana on v&auml;&auml;r&auml;.",
73 72
	"miscselfremove"	=> "Et voi poistaa omaa tunnustasi.",
74
	"miscuserexist"		=> "Käyttäjä on jo olemassa.",
75
	"miscnofinduser"	=> "Käyttäjää ei löydy.",
73
	"miscuserexist"		=> "K&auml;ytt&auml;j&auml; on jo olemassa.",
74
	"miscnofinduser"	=> "K&auml;ytt&auml;j&auml;&auml; ei l&oumlydy.",
76 75
	"extract_noarchive" => "Tiedostomuoto ei ole sellainen joka voidaan purkaa.",
77
	"extract_unknowntype" => "Tuntematon arkistointimuoto",
78
	
79
	'chmod_none_not_allowed' => 'Käyttöoikeuksien muutos <none> ei ole sallittu',
80
	'archive_dir_notexists' => 'Tallennuksiin määriteltyä hakemistoa ei ole olemassa.',
81
	'archive_dir_unwritable' => 'Määrittele kirjoitettava hakemisto tallentaaksesi arkisto sinne.',
76
	"extract_unknowntype" => "Tuntematon arkistointimuoto",

77
	
78
	'chmod_none_not_allowed' => 'Käyttöoikeuksien muutos <none> ei ole sallittu',

79
	'archive_dir_notexists' => 'Tallennuksiin määriteltyä hakemistoa ei ole olemassa.',

80
	'archive_dir_unwritable' => 'Määrittele kirjoitettava hakemisto tallentaaksesi arkisto sinne.',

82 81
	'archive_creation_failed' => 'Arkistotiedoston tallennus epäonnistui'
83 82
	
84 83
);
......
101 100
	"extractlink"	=> "Pura arkistotiedosto",
102 101
	'chmodlink'		=> 'Muuta (chmod) oikeudet (kansio/tiedosto(t))', // new mic
103 102
	'mossysinfolink'	=> 'eXtplorer järjestelmätiedot (eXtplorer, palvelin, PHP, mySQL)', // new mic
104
	'logolink'		=> 'Siirry eXtplorer sivustolle(uusi ikkuna)', // new mic
103
	'logolink'		=> 'Siirry eXtplorer sivustolle (uusi ikkuna)', // new mic
105 104

 
106 105
	// list
107 106
	"nameheader"		=> "Nimi",
......
131 130
	
132 131
	// user messages, new in joomlaXplorer 1.3.0
133 132
	'renamelink'	=> 'Nimeä',
134
	'confirm_delete_file' => 'Haluatko varmasti poistaa tiedoston? \\n%s',
135
	'success_delete_file' => 'Nimike(ttä) poistettu .',
136
	'success_rename_file' => 'Hakemisto/tiedosto %s nimettiin, uusi nimi on %s.',
133
	'confirm_delete_file' => 'Haluatko varmasti poistaa tiedoston? <br />%s',
134
	'success_delete_file' => 'Nimike poistettu.',
135
	'success_rename_file' => 'Hakemisto/tiedosto %s nimettiin nimellä %s.',
137 136
	
138 137
	// actions
139 138
	"actdir"		=> "Hakemisto",
......
151 150
	"actusers"		=> "Käyttäjät",
152 151
	"actarchive"		=> "Arkistoi nimikkeet",
153 152
	"actupload"		=> "Vie tiedostot palvelimelle",
154
	
153

 
155 154
	// misc
156
	"miscitems"		=> "Nimikettä",
155
	"miscitems"		=> "Nimike(ttä)",
157 156
	"miscfree"		=> "Vapaana",
158 157
	"miscusername"		=> "Käyttäjänimi",
159 158
	"miscpassword"		=> "Salasana",
......
284 283
	
285 284
	'editor_simple'	=> 'Yksinkertainen editori -tila',
286 285
	'editor_syntaxhighlight'	=> 'Syntaksin korostus -tila',
286

 
287
	'newlink'	=> 'Uusi tiedosto/hakemisto',
288
	'show_directories' => 'Näytä hakemistot',
289
	'actlogin_success' => 'Kirjautuminen onnistui',
290
	'actlogin_failure' => 'Kirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen.',
291
	'directory_tree' => 'Hakemistopuu',
292
	'browsing_directory' => 'Selataan hakemistoa',
293
	'filter_grid' => 'Suodatin',
294
	'paging_page' => 'Sivu',
295
	'paging_of_X' => '/ {0}',
296
	'paging_firstpage' => 'Ensimmäinen sivu',
297
	'paging_lastpage' => 'Viimeinen sivu',
298
	'paging_nextpage' => 'Seuraava sivu',
299
	'paging_prevpage' => 'Edellinen sivu',
287 300
	
288
	'newlink'	=> 'Uusi tiedosto/hakemisto',
289
	'show_directories' => 'Näytä hakemistot',
290
	'actlogin_success' => 'Kirjautuminen onnistui',
291
	'actlogin_failure' => 'Kirjautuminen epäonnistui, yritä uudelleen.',
292
	'directory_tree' => 'Hakemistopuu',
293
	'browsing_directory' => 'Selataan hakemistoa',
294
	'filter_grid' => 'Suodatin',
295
	'paging_page' => 'Sivu',
296
	'paging_of_X' => '/ {0}',
297
	'paging_firstpage' => 'Ensimmäinen sivu',
298
	'paging_lastpage' => 'Viimeinen sivu',
299
	'paging_nextpage' => 'Seuraava sivu',
300
	'paging_prevpage' => 'Edellinen sivu',
301
	
302
	'paging_info' => 'Näytetään nimikkeet {0} - {1} / {2}',
303
	'paging_noitems' => 'Näytettäviä nimikkeitä ei ole',
304
	'aboutlink' => 'Tietoja...',
305
	'password_warning_title' => 'Tärkeää - muuta salasanasi',
306
	'password_warning_text' => 'Olet kirjautunut eXtplorer-sovellukseen oletuskäyttäjätilin (käyttäjätunnus admin, salasana admin) avulla. eXtplorerin väärinkäyttö on mahdollista, joten vaihda admin-käyttäjän salasana välittömästi.',
307
	'change_password_success' => 'Salasanasi on muutettu',
308
	'success' => 'Onnistui',
309
	'failure' => 'Epäonnistui',
310
	'dialog_title' => 'Web-sivuston valintaikkuna',
311
	'upload_processing' => 'Lataus käynnissä...',
312
	'upload_completed' => 'Lataus onnistui.',
313
	'acttransfer' => 'Siirrä toiselta palvelimelta',
314
	'transfer_processing' => 'Siirto toiselta palvelimelta käynnissä...',
315
	'transfer_completed' => 'Siirto suoritettu.',
316
	'max_file_size' => 'Suurin tiedosto koko',
317
	'max_post_size' => 'Suurin lataus raja',
318
	'done' => 'Valmis.',
319
	'permissions_processing' => 'Käyttöoikeuksien lisäys käynnissä...',
320
	'archive_created' => 'Arkistotiedosto on luotu',
321
	'save_processing' => 'Tallennetaan tiedostoa...',
322
	'current_user' => 'Tämä skripti ajetaan seuraavien käyttäjien käyttöoikeuksilla:',
323
	'your_version' => 'Versiosi',
324
	'search_processing' => 'Etsitään...',
325
	'url_to_file' => 'Tiedoston URL',
326
	'file' => 'Tiedosto'
327
	
328
);
329
?>
301
	'paging_info' => 'Näytetään nimikkeet {0} - {1} / {2}',
302
	'paging_noitems' => 'Näytettäviä nimikkeitä ei ole',
303
	'aboutlink' => 'Tietoja...',
304
	'password_warning_title' => 'Tärkeää - muuta salasanasi',
305
	'password_warning_text' => 'Olet kirjautunut eXtplorer-sovellukseen oletuskäyttäjätilin (käyttäjätunnus admin, salasana admin) avulla. eXtplorerin väärinkäyttö on mahdollista, joten vaihda admin-käyttäjän salasana välittömästi.',
306
	'change_password_success' => 'Salasanasi on muutettu',
307
	'success' => 'Onnistui',
308
	'failure' => 'Epäonnistui',
309
	'dialog_title' => 'Web-sivuston valintaikkuna',
310
	'upload_processing' => 'Lataus käynnissä...',
311
	'upload_completed' => 'Lataus onnistui.',
312
	'acttransfer' => 'Siirrä toiselta palvelimelta',
313
	'transfer_processing' => 'Siirto toiselta palvelimelta käynnissä...',
314
	'transfer_completed' => 'Siirto suoritettu.',
315
	'max_file_size' => 'Suurin tiedosto koko',
316
	'max_post_size' => 'Suurin lataus raja',
317
	'done' => 'Valmis.',
318
	'permissions_processing' => 'Käyttöoikeuksien lisäys käynnissä...',
319
	'archive_created' => 'Arkistotiedosto on luotu',
320
	'save_processing' => 'Tallennetaan tiedostoa...',
321
	'current_user' => 'Tämä skripti ajetaan seuraavien käyttäjien käyttöoikeuksilla:',
322
	'your_version' => 'Versiosi',
323
	'search_processing' => 'Etsitään...',
324
	'url_to_file' => 'Tiedoston URL',
325
	'file' => 'Tiedosto'
326
	
327
);
328
?>
trunk/languages/finnish_mimes.php
1 1
<?php
2
// Finnish language file for eXtplorer 2.0.0 Stable UTF-8
3
// Dated 06.08.2008
4
// Based on JoomlaXplorer 1.6.1 language file
2
// Finnish language file for eXtplorer 2.0.1 Stable UTF-8
3
// Dated 16.01.2009
5 4
// Author: Markku Suominen / admin@joomlaportal.fi
6 5
// Author/Editor: Sami Haaranen / mortti@joomlaportal.fi
7 6
// Finnish Joomla translation team, http://www.joomlaportal.fi
trunk/README.txt
1 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2
eXtplorer 2.0.0 - README
2
eXtplorer 2.0.1 - README
3 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 4

 
5 5
Requirements:

Also available in: Unified diff